Retningslinjer pr 9. juni 2020

Den 9. juni 2020

Nu må vi være op til 50 personer samlet, men klubben lægger op til, at vi stadig i den udstrækning vi kan, følger DGI’s anbefalinger.

DGI Cyklings anbefaler, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne:
• Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende).
• Der bør være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx ved fysisk anstrengelse.
• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
• At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.


DGI’s anbefalinger:
De nye retningslinjer fra Kulturministeriet omkring udendørsidræt, åbner endnu mere for idrætten og foreningsliv, så nu behøver man ikke i samme grad at have forskudt afgang, når holdene kører afsted.
Der er dog stadig en del ting, I som klub skal forholde jer til, når I arrangerer træning og sociale ture. Det anbefales ikke at køre to og to ved fysisk anstrengelse. Det betyder i praksis, at der er mulighed for at køre to og to på sociale ture i roligt tempo uden anstrengelse. Det vil altid være op til den enkelte turleder eller kaptajn at vurdere, om to og to kørsel kan finde sted.
Det er vigtigt at huske følgende: Der er forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter, træningsaktiviteter eller lignende, hvor flere end 50 personer er samlet. Det kan derfor stadig være aktuelt med tilmelding til træning og ture, så I sikre, at forsamlingsforbuddet overholdes.
Kulturministeriet skriver: “Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme idrætsanlæg/udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe”. Har I brug for at samles flere grupper á 50 personer, skal i derfor sikre, at der er en klar opdeling mellem grupperne.
Selvom I nu må køre flere end ti sammen, så kan det være, at I har oplevet, at en begrænsning i deltagerantallet på det enkelte hold også har visse fordele. Færre defekter, mere fleksibilitet og mindre opsamling?