Generalforsamling den 3. Februar 2020

 

Husk vi holder generalforsamling i Taastrup TIK Motionscykling den 3. februar 2020

kl. 19.00 i TIK´s klubhus, Parkvej 

 

Indkaldelse med dagsorden findes her

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelse i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til formand Michael Frederiksen på mjaegerfeld@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen