Hold og træning

Alle træningsture stater ved TIK hallerne på Parkvej i Taastrup

 

I TIK-motionscykling starter træning med inddeling af hold. Dette gør vi for at sikre, at ryttere kommer på et hold hvor de niveaumæssigt får det bedste ud af turen. Holdne er på max 12 (+-) af sikkerhedsmæssige hensyn. På den måde har hver hold også ansvar for, at rytterne på holdene kommer med hjem.

Kaptajnen kan være behjælpelig med hvilket hold der passer en given rytter bedst.

Se desuden klubbens spilleregler for TIK motionscykling.

https://motionscykling.tik.dk/kursus/

 

Udgangspunktet er at alle kan deltage og at man vælger hold efter ambition og dagsform. Derfor er det også væsentligt at den enkelte rytter forholder sig til egen ydeevne.

 

Ingen er tilknyttet et fast hold, men en rytter kan på en given dag skifte til et hold der fx kører stærkere/langsommere. Hvis der er mange fremmødte til et hold kan man være nødt til at dele holdet i 2 der kører med ca. 100 meters afstand så anden trafik kan komme forbi.

 

Der er ikke kaptajner til alle træningsture. På de ture hvor der ikke er kaptajner finder de fremmødte selv ud af hvilken tur de kører og med hvilken hastighed.

Det er heller ikke altid, at der er lagt ture op, også her gælder det, at de fremmødte selv aftaler turen.

 

Mange træningsture giver mulighed for, at nogen kan køre fra hvis distancen fx er for lang.

 

Vi prioriterer den gode stemning mellem holdene og turene Det er derfor vigtigt, at vi møder hinanden med en positiv indstilling. Er der utilfredshed med noget bør det drøftes stille og roligt før eller efter turen (ikke på TIK Facebook)

Mød derfor op i god tid – 5-10 minutter før træning så der er tid til at afstemme tur og hold. Alle ture bør afsluttes med en evaluering så turens oplevelser rundes af.

 

 

Træning TIK Tirsdag Kaptajner Opslag Træningstid
 

Hold 1

Holdet kører på hverdage 60+ km

Holdet kører omkring 30 km /t eller der lægges op til intervaltræning, tempotræning og fartlege. For at køre på dette hold skal man følge træningen, da tempoet stiger i takt med sæsonen

Leif, Jørgen E, Michael F. og Jesper D Kaptajner lægger som regel turen op på TIK FB som begivenhed – Eller de fremmødte aftaler tur Kl. 18.00
Hold 2/3 Holdet deler sig i 2 undervejs så et hold kører med større hastighed ca. 28 og et hold der kører 26-28

Der køres fælles ud og der er opsamling undervejs

Michael W og Jørgen Turene lægges ikke altid op på FB – men kaptajnerne er der  

Kl. 18.00

 

 

 

 

Træning TIK Torsdag Kaptajner Opslag Træningstid
Hold 1 Holdet kører på hverdage 60+ km

Holdet kører omkring 30 km /t eller der lægges op til intervaltræning, tempotræning og fartlege. For at køre på dette hold skal man følge træningen, da tempoet stiger i takt med sæsonen

Leif, Jørgen E, Michael F. og Jesper D Kaptajner lægger som regel turen op på TIK FB som begivenhed – Eller de fremmødte aftaler tur Kl.18.00
Hold 2 Holdet kører ligesom hold 1 ca. 60 km. Tempoet omkring 28. Der kan godt være indlagte spurter og tempotræning. Også her er det vigtigt at følge træningen, da der ønskes en progression hen over sæsonen Doris/Gitte Doris eller Gitte lægger tur op eller de fremmødte aftaler tur Kl. 18.00

 

Træning TIK Mandag/onsdag/fredag Kaptajner/turguide Opslag Træningstider
Hold P Holdet mødes ved TIK og de fremmødte afstemmer turen Der vælges en turguide Der laves ikke opslag Kl. 09.00

 

Træning TIK Søndag Kaptajner Opslag Træningstider
Hold 1 Distance omkring 80-100 km

Tempo omkring 30 km/t

Leif, Jørgen E, Michael F. og Jesper D Der lægges ofte en tur op på FB

Eller de fremmødte afstemmer tur.

Kl. 09.00
Hold 2 Distance omkring 80-100 km

Tempo omkring 28 km/t

Klubbens medlemmer De fremmødte afstemmer tur og længde eller et medlem har lagt en tur op Kl. 09.00

 

Søndage:

Klubbens medlemmer er velkomne til at lægge en tur op. Turen bør indeholde information om: Distance og tempo (se holdbeskrivelse) evt. mulighed for at køre fra, bagerstop etc.

Ikke alle søndagsture er lagt på Facebook, de fremmødte aftaler da tur og niveau.

3 til 4 gange årligt lægges der op til en længere tur. Fx Fjorden rundt, tur over Stevns eller lignende. Ved disse særlige lejligheder vil turen være 100+

Særlig for efterår/forår

I perioden 6 september 2021 til spinning starter og frem til påske er hverdags træningen kl. 17.30 på grund af mørkets tidligere frembrud. Turene er da også typisk kortere. HUSK lygter.

I efterår/vinter forårs-/perioden bruger vi skærme på cyklen. Skærmene skal have en sådan længde, at det også tilgodeser din klubkammerat bagved.

Ture i øvrigt

Klubbens medlemmer kan slå ture op på Facebook på andre dage end klubbens faste træningsdage. Disse ture er ikke i stedet for klubbens faste træningstider. Turene er en invitation for alle medlemmer.

Klubben har alene ansvar for de faste træningstider.

Spinning

Om vinteren arrangeres der spinning i Parkskolens lokaliteter. Der er spinning tirsdag og torsdag. Kl. 18.00 -20.00

Der er instruktører fra klubben på begge dage.

Spinning starter d 6 september 2021 og slutter d. 24 marts 2022