Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2023

Referat af bestyrelsesmøde.

 

Dato: 6 december 2023, Tid: 17.30 -19.00

Sted: TIK lokaler

 

Tilstede: Tina Gensø, Jørgen Ovesen, Kaj Laursen, Doris B. Hansen

 

Referent Doris

 

Afbud. Jørgen Hansen, Gitte Jakobsen,

 

1) Godkendelse af referat: (november 2023)

Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

3) Nyt fra Formanden. Herunder brik til Bøgegården medlemstal til godkendelse af foreninger m.m.

Jens fra Seniorcykling sørger for 2 brikker til gården til TIK motionscykling

Doris har indberettet medlemstal til det centrale foreningsregister samt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2024

 

4) Hvordan kommer vi i mål og får prioriteret diverse opgaver (hjemmeside, conventus. Deadline for tøjkøb og tilskud til regnskabet. Datoer for bestyrelsesmøder i det nye år indtil GF. Evt vedtægtsændring om flere suppleanter end nu. Samt fordeling af diverse opgaver.

Hjemmesiden er opdateret ved Tina,

Regnskabet/bogføring er i Conventus

Deadline for tøjkøb er 8 december 2023

Datoerne holdes på mandage 8 januar 2024 og 12 februar 2024 GF

Vi kigger på evt vedtægtsændring i januar i forbindelse med 2 suppleanter.

 

5) Regnskab

Regnskabet er lagt ind i Convenu. Enkelte uafklaretheder klares inden 31-12-2023

Vi skal have dokumentation for musiktjenester i forbindelse med spinning for indeværende år. (Tina skriver til instruktørerne)

Fordeling af opgaver klares i det nye år.

 

6) Arrangementer på klubaftener – nyt

Intet nyt lige nu

Et medlem har spurgt ind til spinning event i Bagsværd. Kaj undersøger.

 

7) Reklamere på fb TIK?

Kommerciel reklamering på TIK Motionscyklings FaceBook profil er ikke tilladt, dog må men gerne reklamere for cykelevents og cykel motionsløb forudsat, at man ikke selv har økonomiske interesser i disse

 

8) Træningstider til sommer

En del der ønsker 17.30 Men det er svært for kaptajner at nå det tidligere tid. Vi kører derfor kl. 18.00 i 2024.

 

9) Evt: Moderne foreningers muligheder og udfordringer.

Foreninger ændrer sig og det bliver sværere at få frivillige. Samtidig sker der en bevægelse fra få aktiviteter fx søndags træning hvor rigtig mange dukker op, til en interesse der mere taler til den enkelte. En anden udfordring er at det er svært at få nye og yngre medlemmer ind i klubberne. En måde at imødekomme den moderne forening kan være at have en vifte af tilbud, som er båret af de kræfter der er i medlemsskaren og hvor medlemmer ønsker at står for fx en aktivitet og dermed tage ansvar. Et eksempel er fx Zwift- MTB om vinteren- Landevej selvfølgelig -Væsentlig i den sammenhæng er at aktiviteterne er synlige for alle medlemmer og at alle medlemmer dermed kan deltage.

Doris har talt med DGI der kender til foreningernes udfordringer og muligheder. Vi ser det samme ske i TIK og de kan være aktuelt at få snakken på GF og klubmødet i januar også have disse tanker og tendenser med i formandens beretning.