Bestyrelsesmøde referat november 2023

Referat af bestyrelsesmøde.

Dato: 15 november 2023

Tid: 17.30 -19.00

Sted: TIK lokaler

Tilstede: Kaj, Jørgen W. O. Doris, Tina, Jørgen H.

Afbud. Gitte

  • Godkendelse af referat: (september 2023)

Godkendt

  • Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med emner til evt. og punkter til næste møde

  • Nyt fra Formanden herunder mail fra daginstitution

Jørgen besøger en institution. Der arbejder med cykel og cykelløb.

Doris udfylder medlemsantal til kommunen, vedrørende godkendelse af forening.

Steen Rønn, mangeårigt medlem der desværre omkom efter et tragisk cykelstyrt er bisat i stilhed. Klubben har sendt en buket til Steen kone. Klubben har modtaget en mail med tak fra Steen kone Gunna.

  • Ansøgning om tilskud til klubtur/vedlagt ansøgning.

Bestyrelsen imødekommer ikke forslaget om tilskud til udenlandsklubtur. Kontingentet er meget lavt og vi vil gerne prioritere tilskud der kommer flere til gode som fx sociale ture/tøj

Der gives tilskud på 200 kr. til et stykke klubtøj til medlemmer af TIK 2023. Bestyrelsen vil næste år også prioritere sociale ture.

  • Antal medlemmer i TIK – kontingenter -Regnskab – Nye medlemmer.

P.t. 70 medlemmer, stadig en god ide at byde nye medlemmer velkommen på fb. Vi har p.t 78.291,82 kr i banken

6) Klubtur Italien 2024.

Gert Caspersen har indhentet 2 tilbud Italien i provinsen Reggio Romagne (uge 37) Jørgen gennemgik hoteller og service. Samlet pris ca. 10 til 11.000 Jørgen gennemgår det igen til klubaften. Oplæg til turen lægges på hjemmesiden

  • Spinning/ Zwift tidspunkter og dage antal der deltager kommende sæson tider og instruktører.

Som det ser ud nu kører Swift og spinning på vore træningsdage. Bestyrelsen har ikke været inde over Swiftgruppen. Det er et medlemsinitiativ og fungerer som et initiativ af et medlem i klubben for TIK medlemmer. Umiddelbart er det forskellige der deltager i de to træningsgrupper. Så derfor ser vi ingen konflikt. Bestyrelsen vil være opmærksom på de forskellige tiltag i klubben samt tidspunkter herfor.

        7)Opdatering hjemmeside – noget nyt?

 Jørgen skal have adgang og vil gå i gang

        9)Arrangementer til klubaften efter december og klubaften i December

Tur til politigården Jørgen undersøger.  Jørgen Nielsen vil måske lave oplæg om Paristur.

December julelafslutning.

Doris står for gløgg

Æbleskiver Kaj og Jørgen H.

Slås op på fb af Kaj så vi kan se deltagerantal. Dagen er d 6/12 2023.

      11) Evt. Mht. til mødet i december, vil der også være en anden mindre afdeling i lokalet, det er vi gået med til.

Bestyrelsen talte om hvordan vi kan gøre flere interesserede i bestyrelsesarbejdet. Tages op igen inde GF

Punkter næste møde:

Reklamere på Fb siden TIK?

Træningstider i sommerhalvåret.