Bestyrelsesmøde september 2023

Dagsorden til bestyrelsesmøde.

Dato: 11 september 2023

Tid: 17.30 -19.00

Sted: TIK lokaler

Tilstede: Kaj, Jørgen O og Doris

Afbud. Tina og Jørgen H.

 

  • Godkendelse af referat: (juni 2023)

Godkendt

  • Godkendelse af dagsorden.

Godkendt enkelte punkter til eventuelt

3) Nyt fra Formanden herunder mail om evt cykelløb

Junker Thomsen (Callisto spørger ind til om vi har planer om at arrangere cykelløb og om vi evt synes det er en god ide. TIK motionscykling har tidligere stået for Høje Taastrup rundt. Såfremt Callisto vil arrangere løb går de ikke os i bedene, da vi p.t. ikke arrangerer mere.

FMSK har på møde aftalt at spørge ud, om de enkelte afdelinger synes det vil være godt med fælles økonomi og medlemsadministrations system – og hvilket vi p.t bruger.

TIK motionscykling bruger Conventus. TIK motionscykling synes det vil være en fordel at flere bruge dette. Kommunen stiller det gratis til rådighed og vi vil bede kunne hjælpe på  tværs af afdelinger. Doris melder tilbage til TIK kontoret.

  • Evaluering af sommertræning. Hold 1 har været der stort set hver gang. Nogle gange har hold 1 og 2 været slået sammen. Det er gået fint. Hold 2 har også kørt de fleste gange. (Opstartshold 3 Christina) har som regel kørt med hold 2. Tak til Christina for at starte det langsommere hold denne sæson. Vi har på den måde fået 2 nye medlemmer.

I sommer havde vi en god tur til Odsherred.

5) Tilskud til løb -følg op (Vi udsætter til næste gang. Tina har anmodet om tilskud til løb hvor hun stillede op i trøjen)

6) Antal medlemmer i TIK – kontingenter -Regnskab (Vi tager punktet i oktober)

7) Klubtur Italien. Udpræget succes hvor ca. halvdelen af deltagerne var fra vores klub. Gode seje ture hvor ikke mindst vejret var med deltagerne. En lignende tur vil være velkommen igen til næste år.  

8) Spinning kommende sæson tider og instruktører. Vi gør Flemming og Henrik til administratorer så de bedre kan lægge op på fb. Spinning starter tirsdag d 3 oktober kl. 17.30. Der lægges begivenhed op og det er først til Mølle

9) Klubmesterskab – numre opslag om rute – pokal -tilslutning (Pokalen er hos Søren – Doris snakker med Søren. Vi sørger for kage til efter klubmesterskabet. Kaj lægger begivenhed op og får fat på præmier. Doris laver startliste og indhenter tidtagnings udstyr. Vi skal være 10 for at gennemføre.

10)Rytterfest 16/9-2023 (Vi er for sent ude med at arrangere og derfor udskydes dette)

11) Opdatering hjemmeside, ansvarsområder. (Vi laver 2 områder som behandles til næste møde)

12) Tilbud om rundtur på politigården og/eller Københavns rådhus som klubarrangement.  Jørgen H. vil arrangere begivenhederne.

13 Klubaften med billedfremvisning fra Italien/ og måske (Mallorca)