Referat bestyrelsesmøde 13.marts 2023

Bestyrelsesmøde den 13. marts 2023 

 Referat 

 Tilstede:          Doris Kaj Jørgen O Jørgen H Tina 

 Referent:        Tina 

 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 

  1. Godkendt
  2. Tina tjekker op på referatet fra januar 2023
 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendt
  2. Vi får besøg af Christina Gylling til punkt 4
 2. Nyt for formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen
  1. Der var betalingsfrist for kontingent 2023 den 10. marts. Indtil videre har 42 betalt. Doris sætter en reminder på Facebook om betaling. 
  2. Generalforsamlingen gik godt, og vi fik bl.a. valgt medlemmer til bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med Gitte som blev valgt som suppleant. 
  3. Der er et ønske om, at der kommer mere fokus på hold 2 i den kommende sæson. Vi har rigtig mange medlemmer som gerne vil køre på hold 2, og vi opfordre til, at man møder op på træningsdagene, så vi kan danne nogle grupper. 
  4. Doris og Jørgen O har meldt ud, at de ønsker at deltage mere på hold 2, og vil gerne bistå som medkaptajner, hvis der er dage, hvor Michael Werge ikke kan tage holdet. 
  5. Christina Gylling har et forslag om at oprette et begynderhold, og dermed fokus på at få flere medlemmer til klubben. Mere om dette emne i punkt 4.
  6. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til, hvad klubbens penge kan bruges til. så hvis du fx sidder og tænker på, at planlægge en søndagstur, hvor der kan gives tilskud til en is eller andet forplejning så meld endelig tilbage. 
  7. Bestyrelsen har truffet beslutning om at give 100 kroner i tilskud til 3 motionsløb i 2023
  • Skjoldenæsholmløbet
  • Grejdalsløbet
  • Tour de Vest
  • Krav for at modtage tilskud:
  1. I tilmelding skal stå TIK Motionscykling
  2. Du skal køre i klubbens jersey 
 1. Begynderhold (hold 3) besøg af Christina Gylling
  1. Bestyrelsen synes det er en rigtig god idé med at starte et nye hold op, som kan rumme de ryttere som ikke på nuværende tidspunkt er klar til hold 2.
  2. Christina vil gerne starte et hold 3 op, som kører cirka 25 km/t i gennemsnit. 
  3. Holdet vil køre hver torsdag, samtidig med klubbens øvrige hold.
  4. Første gang bliver torsdag den 13. april 2023
  5. Tina laver et udkast som Christina vil sørge for kommer i lokalavisen. 
 2. Sæsonstart, kaptajn møde og stjerneløb
  1. Vi har sæsonstart tirsdag den marts 2023 kl. 17.30 og tirsdag den 18. april starter vi kl. 18.00
  2. Bestyrelsen vurderede, at det ikke er nødvendigt med et kaptajnsmøde. Doris kontakter Michael Werge for at fortælle, at hun og Jørgen O bakker op om hold 2 og kan bistå som medkaptajner. 
  3. Stjerneløbet bliver afholdt søndag den 7. maj 2023
  • Vi har valgt at rykke på datoen, da det var en kold dag sidste år vi kørte.
 1. Kalender
  1. Kalender bliver udfyldt med begivenheder og kan ses på klubbens hjemmeside
  • Stjerneløb 7/5
  • Bestyrelsesmøder
  1. 17/4 + 12/6 + 11/9 + 
  2. 9/10 + 13/11 + 11/12 (disse dage er der efterfølgende klubaften kl. 19.00 i TIK klubhuset) 
  3. Lørdag den 16/9-23 afholder vi klubmesterskab og bestyrelsen arbejder på, at vi holder en klubfest om aftenen. 
 • Bestyrelsen skal blive bedre til at lægge diverse arrangementer på Facebook og vi vil fremover lægge fx klubaften på som en begivenhed.
 1. klubtur
  1. Der er god opbakning til Mallorcaturen i maj. Det er David der står for turen og han kan kontaktes hvis man har spørgsmål til turen. 
  2. Der er også god opbakning til Italiensturen i september. Pt. 16 tilmeldt. Det er Jørgen H der står for turen og han kan kontaktes hvis man har spørgsmål til turen.
  3. Tina tjekker op på hjemmesiden om den er opdateret
  4. Tina skriver nyhedsbrev
 2. Næste bestyrelsesmøde mandag den 17/4 kl. 17:30 og Kaj tager sandwich med.