Referat bestyrelsesmøde november 2022

Referat bestyrelsesmøde mandag d 14 november 2022

Kl. 17.30– 19.00 TIK lokaler

Tilstede: Jørgen Eriksen, Jørgen O, Kaj og Tina

Afbud: Doris

1 Valg af referent: Tina

2 Godkendelse af dagsorden

  • Karsten har meldt afbud på selve dagen, men ellers godkendt dagsorden

3 Besøg af Karsten Weikop – vores kontaktperson i hoved TIK. Generel snak og hvordan vi i TIK kan understøtte hinanden. – Aflyst

Karsten kan muligvis hjælpe os med, at der ved link på hjemmesiden, at når man melder sig ind, samtidig sker betaling. Ved at logge ind på Conventus kan vi finde bankoplysninger etc. Alternativt hvis det er banken direkte vi skal i forbindelse med må Doris og Karsten mødes. Da vi har pro pakken i kommunen, er dette en del af det vi i forvejen betaler for. Alternativt kan Conventus måske hjælpe os? (Har undersøgt at det der hedder SJ-hjælp (underviser i Conventus on line) vil kunne hjælpe med opkobling til hjemmeside. Det kræver en aftale med fx Nets – det koster et gebyr – men ellers kan man ikke betale direkte når man melder sig ind ligegyldig hvem der hjælper.

Doris sørger for at søge om godkendelse som folkeoplysende forening for 2023. Det skal ske inden d. 2. januar.

4 Løbskalender 2023

Vi skal have opdateret kalenderen på hjemmesiden og have skrevet de løb ind, som kan være en mulighed for klubben at stille grupper/deltagere til.

Hærvejsløbet tilbyder i 2023 en særlig Tour de France stemning. Løbet foregår i Jylland, og det kræver lidt logistik for at deltage i løbet. Der er mulighed for at booke sig ind på en bus i forhold til kørsel til og fra start/mål.

Bestyrelsen har lagt information på Facebook om løbet, og du kan også læse mere på Hærvejsløbets hjemmeside.

Bestyrelsen lægger begivenheder op på Facebook, hvor man kan tilkendegive om man deltager i løbet.

Vi laver begivenheder på Grejdalsløbet, Hærvejsløbet, Skjoldenæsholdmløbet, Tour de Vest – Tina finder på en overskrift til løbene.

David er i gang med at arrangere en Mallorcatur i maj 2023. Der er 6 der er tilmeldt. David har annonceret opslaget på Facebook kort efter oktober klubaften.

5 Orientering om budget

 • Pt har vi 69 medlemmer der har betalt for 2022.
 • Vi har 69.041,49 kr. i banken.
 • Doris søger tilskud til budget kursus i december. Da er underviser tilbage. Kurset bliver d 19 december fra 16 til 19. Det foregår hos DGI i Roskilde. Andre der skal have med bogføring at gøre i TIK kan evt komme med. Kommunen har bevilliget penge til kurset samt den hjælp vi fik i oktober. I alt 3400 kr. Så det er udgiftsneutralt igen lige som sidst

Dem fra bestyrelsen der kan denne dag, deltager. Vi kigger i kalender og vender tilbage til Doris om hvem der kan deltage.

6 Klubaften:

 • Italiens’ tur 2023 ved Jørgen på klubmødet november, herunder ”Kendskab til Garmin”
 • December klubaften: julehygge og klubtøj.
 • Jørgen tager en prøvekasser med forskellige størrelser som vi kan prøve.
 • Jørgen E æbleskiver, syltetøj og flormelis – Kaj og Jørgen O kommer med gløgg
 • Der vil være tilmelding til gløgg og æbleskiver via Facebook. For dem af jer der ikke har Facebook, kan I kontakte Bestyrelsen. Vores mail findes på hjemmesiden.
 • Tina sørger for begivenhed på Facebook

7 Spinning

  • Der er godt gang i vinterspinning på Parkskolen tirsdage og torsdage. Både fotos på Facebook og tilbagemeldinger fra deltagerne melder om ros til instruktørerne. Tilmelding og afmelding foregå på Facebook og sker efter først til mølle princip.
  • Der er så stor tilslutning at det er vigtigt, at man husker at melde fra på Facebook

 

8 Næste bestyrelsesmøde i december vil handle om Conventus – har du en bærbar så tage den med så vi kan gå ind og kigge selv

Bestyrelsesmødet i januar vil handle om generalforsamling 2023

9 Generalforsamling 2023

 • Kaj på valg som suppleant
 • Jørgen O på valg 2-årig periode som næstformand
 • Tina på valg 2-årig periode som bestyrelsesmedlem
 • Revisor Sten Dolberg på valg.
 • Klubben mangler en kasser i perioden 2023?   

10 Vi har fået nye medlemmer. Når de nye medlemmer anmoder om adgang til klubbens Facebook, bydes de velkommen på Facebook. I har måske allerede bemærket det et par gange.

11 Evt.

Husk at booke lokale til klubaftner og bestyrelsesmøder

 • Vi har booket lokaler til møder til og med juli 2023

Bestyrelsen vil udsende et vinter 2022 nyhedsbrev.

Næste bestyrelsesmøde/klubaften med julehygge er den 12. december 2022